ข้อมูลแผนที่

กลับสู่หน้าค้นหาแผนที่

แผนที่ "tur_dun01"

มอนสเตอร์
NPC
ร้านค้า
ชื่อมอนสเตอร์ จำนวน ระยะเวลาเกิด
Thara Frog 20 0 นาที
Pest 15 0 นาที
Permeter 10 0 นาที
Dragon Tail 50 0 นาที
Spring Rabbit 30 0 นาที