ข้อมูลแผนที่

กลับสู่หน้าค้นหาแผนที่

แผนที่ "tur_dun04"

มอนสเตอร์
NPC
ร้านค้า
ชื่อมอนสเตอร์ จำนวน ระยะเวลาเกิด พื้นที่เกิด
Wanderer 7 0 นาที
Wanderer 2 1 นาที - 2 นาที
Turtle General 1 60 นาที
Permeter 50 0 นาที
Assaulter 35 0 นาที
Assaulter 10 2 นาที - 3 นาที
Heater 55 0 นาที
Heater 5 2 นาที - 3 นาที
Freezer 50 0 นาที
Freezer 5 2 นาที - 3 นาที