ข้อมูลแผนที่

กลับสู่หน้าค้นหาแผนที่

แผนที่ "um_dun01"

มอนสเตอร์
NPC
ร้านค้า
ชื่อมอนสเตอร์ จำนวน ระยะเวลาเกิด
Stone Shooter 70 0 นาที
Wootan Fighter 10 0 นาที
Wootan Shooter 10 0 นาที
Yellow Plant 5 3 นาที - 5 นาที
Green Plant 5 3 นาที - 5 นาที
Porcellio 50 1 นาที - 2 นาที