ข้อมูลแผนที่

กลับสู่หน้าค้นหาแผนที่

แผนที่ "um_dun02"

มอนสเตอร์
NPC
ร้านค้า
ชื่อมอนสเตอร์ จำนวน ระยะเวลาเกิด พื้นที่เกิด
Wooden Golem 50 0 นาที
Wooden Golem 2 4 นาที - 5 นาที
Wooden Golem 2 4 นาที - 5 นาที
Wooden Golem 2 4 นาที - 5 นาที
Wooden Golem 2 4 นาที - 5 นาที
Wooden Golem 2 6 นาที - 7 นาที
Wooden Golem 2 6 นาที - 7 นาที
Wooden Golem 2 4 นาที - 5 นาที
Wooden Golem 2 6 นาที - 7 นาที
Wooden Golem 2 4 นาที - 5 นาที
Wooden Golem 2 3 นาที - 4 นาที
Wooden Golem 2 6 นาที - 7 นาที
Wooden Golem 2 3 นาที - 4 นาที
Wooden Golem 2 6 นาที - 7 นาที
Wooden Golem 2 3 นาที - 4 นาที
Wooden Golem 2 5 นาที - 6 นาที
Wooden Golem 2 3 นาที - 4 นาที
Driller 5 0 นาที
Wootan Shooter 10 0 นาที
Wootan Shooter 2 2 นาที - 3 นาที
Wootan Shooter 3 2 นาที - 3 นาที
Wootan Shooter 1 2 นาที - 3 นาที
Wootan Shooter 1 2 นาที - 3 นาที
Wootan Shooter 1 2 นาที - 3 นาที
Wootan Shooter 1 2 นาที - 3 นาที
Wootan Shooter 1 2 นาที - 3 นาที
Dryad 25 0 นาที
Yellow Plant 5 3 นาที - 5 นาที
Red Plant 5 3 นาที - 5 นาที
Shining Plant 6 3 นาที - 5 นาที
Porcellio 50 1 นาที - 2 นาที