มอนสเตอร์

ค้นหา...

... ... ... ...

... ...

-

พบทั้งหมด [1080] จำนวนหน้า [54] แสดงจำนวนที่ [221-240]

รหัสมอนสเตอร์ ภาพ ชื่อเกาหลี ชื่ออังกฤษ เลเวล HP ค่าประสบการณ์ จ็อบค่าประสบการณ์ รหัสการ์ด เสริม
1247 Antonio Antonio 10 10 15 10 4243 ไม่ใช่
1248 Cruiser Cruiser 35 2,820 5,500 2,250 4297 ไม่ใช่
1249 Myst Case Myst Case 38 3,450 5,565 3,440 4206 ไม่ใช่
1250 Chepet Chepet 42 4,950 7,590 4,730 4284 ไม่ใช่
1251 MVP! Knight of Windstorm MVP! Stormy Knight 77 240,000 321,750 107,250 4318 ไม่ใช่
1252 MVP! Garm MVP! Hatii 73 197,000 250,250 100,100 4324 ไม่ใช่
1253 Gargoyle Gargoyle 48 3,950 8,250 8,250 4149 ไม่ใช่
1254 Raggler Raggler 21 1,020 1,090 700 4186 ไม่ใช่
1255 Neraid Nereid 40 4,120 5,630 3,420 4167 ไม่ใช่
1256 Pest Pest 40 3,240 6,190 3,760 4315 ไม่ใช่
1257 Injustice Injustice 51 7,600 10,590 7,440 4268 ไม่ใช่
1258 Goblin Archer Goblin Archer 28 1,750 2,305 1,420 4157 ไม่ใช่
1259 Gryphon Gryphon 72 27,800 29,480 22,000 4163 ไม่ใช่
1260 Dark Frame Dark Frame 59 7,500 18,260 16,355 4170 ไม่ใช่
1261 Wild Rose Wild Rose 38 2,980 5,565 3,440 4257 ไม่ใช่
1262 Mutant Dragon Mutant Dragonoid 65 62,600 23,650 17,680 4203 ไม่ใช่
1263 Wind Ghost Wind Ghost 51 4,820 12,120 7,440 4264 ไม่ใช่
1264 Merman Merman 53 14,690 22,500 15,000 4199 ไม่ใช่
1265 Cookie Cookie 25 950 1,550 940 4293 ไม่ใช่
1266 Aster Aster 18 1,372 610 390 4247 ไม่ใช่
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 | 42 | 43 | 44 | 45 | 46 | 47 | 48 | 49 | 50 | 51 | 52 | 53 | 54