มอนสเตอร์

ค้นหา...

... ... ... ...

... ...

-

พบทั้งหมด [1080] จำนวนหน้า [54] แสดงจำนวนที่ [421-440]

รหัสมอนสเตอร์ ภาพ ชื่อเกาหลี ชื่ออังกฤษ เลเวล HP ค่าประสบการณ์ จ็อบค่าประสบการณ์ รหัสการ์ด เสริม
1451 Merman Merman 53 12,300 0 0 ไม่ตก ไม่ใช่
1452 Orc Lady Orc Lady 31 2,000 0 0 ไม่ตก ไม่ใช่
1453 Raydric Archer Raydric Archer 52 5,250 0 0 ไม่ตก ไม่ใช่
1454 Tri Joint Tri Joint 32 2,300 0 0 ไม่ตก ไม่ใช่
1455 Kobold Archer Kobold Archer 33 2,560 0 0 ไม่ตก ไม่ใช่
1456 Chimera Chimera 70 32,600 0 0 ไม่ตก ไม่ใช่
1457 Mantis Mantis 26 2,472 0 0 ไม่ตก ไม่ใช่
1458 Marduk Marduk 40 4,214 0 0 ไม่ตก ไม่ใช่
1459 Marionette Marionette 41 3,222 0 0 ไม่ตก ไม่ใช่
1460 Matyr Matyr 31 2,585 0 0 ไม่ตก ไม่ใช่
1461 Minorous Minorous 52 7,431 0 0 ไม่ตก ไม่ใช่
1462 Orc Skeleton Orc Skeleton 28 2,278 0 0 ไม่ตก ไม่ใช่
1463 Orc Zombie Orc Zombie 24 1,568 0 0 ไม่ตก ไม่ใช่
1464 Pasana Pasana 61 8,289 0 0 ไม่ตก ไม่ใช่
1465 Petite Petite 44 6,881 0 0 ไม่ตก ไม่ใช่
1466 Petite Petite 45 5,747 0 0 ไม่ตก ไม่ใช่
1467 Raydric Raydric 52 8,613 0 0 ไม่ตก ไม่ใช่
1468 Requim Requim 35 3,089 0 0 ไม่ตก ไม่ใช่
1469 Skeleton Worker Skeleton Worker 30 2,872 0 0 ไม่ตก ไม่ใช่
1470 Zerom Zerom 23 1,109 0 0 ไม่ตก ไม่ใช่
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 | 42 | 43 | 44 | 45 | 46 | 47 | 48 | 49 | 50 | 51 | 52 | 53 | 54