มอนสเตอร์

ค้นหา...

... ... ... ...

... ...

-

พบทั้งหมด [1080] จำนวนหน้า [54] แสดงจำนวนที่ [481-500]

รหัสมอนสเตอร์ ภาพ ชื่อเกาหลี ชื่ออังกฤษ เลเวล HP ค่าประสบการณ์ จ็อบค่าประสบการณ์ รหัสการ์ด เสริม
1513 Civil Servant Mao Guai 62 14,390 20,115 13,750 4202 ไม่ใช่
1514 Dancing Dragon Zhu Po Long 54 9,136 15,150 3,845 4272 ไม่ใช่
1515 Garm Baby Baby Hatii 61 20,199 5,110 14,900 4323 ไม่ใช่
1516 Increase Soil Mi Gao 51 8,230 13,800 10,550 4231 ไม่ใช่
1517 Li Me Mang Ryang Jing Guai 48 5,920 8,215 8,215 4265 ไม่ใช่
1518 Bacsojin White Lady 72 56,380 27,950 8,295 ไม่ตก ไม่ใช่
1519 Chung E Green Maiden 49 23,900 11,980 4,965 ไม่ตก ไม่ใช่
1520 Boiled Rice Boiled Rice 15 400 420 225 ไม่ตก ไม่ใช่
1521 Alice Alice 62 10,000 0 0 ไม่ตก ไม่ใช่
1522 Ancient Mummy Ancient Mummy 64 40,599 0 0 ไม่ตก ไม่ใช่
1523 Antique Firelock Firelock Soldier 47 3,852 0 0 ไม่ตก ไม่ใช่
1524 Baby Leopard Baby Leopard 32 2,590 0 0 ไม่ตก ไม่ใช่
1525 Bathory Bathory 44 5,415 0 0 ไม่ตก ไม่ใช่
1526 Bloody Butterfly Bloody Butterfly 55 8,082 0 0 ไม่ตก ไม่ใช่
1527 Clock Tower Manager Clock Tower Manager 63 18,600 0 0 ไม่ตก ไม่ใช่
1528 Clock Clock 60 11,050 0 0 ไม่ตก ไม่ใช่
1529 Dark Snake Lord Evil Snake Lord 73 254,993 0 0 ไม่ตก ไม่ใช่
1530 Dracula Dracula 85 320,096 0 0 ไม่ตก ไม่ใช่
1531 Evil Cloud Hermit Taoist Hermit 56 10,392 0 0 ไม่ตก ไม่ใช่
1532 Explosion Explosion 46 8,054 0 0 ไม่ตก ไม่ใช่
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 | 42 | 43 | 44 | 45 | 46 | 47 | 48 | 49 | 50 | 51 | 52 | 53 | 54