มอนสเตอร์

ค้นหา...

... ... ... ...

... ...

-

พบทั้งหมด [1080] จำนวนหน้า [54] แสดงจำนวนที่ [521-540]

รหัสมอนสเตอร์ ภาพ ชื่อเกาหลี ชื่ออังกฤษ เลเวล HP ค่าประสบการณ์ จ็อบค่าประสบการณ์ รหัสการ์ด เสริม
1553 Myst Myst 38 3,745 0 0 ไม่ตก ไม่ใช่
1554 Nightmare Terror Nightmare Terror 78 22,605 0 0 ไม่ตก ไม่ใช่
1555 Parasite Parasite 49 5,188 0 0 ไม่ตก ไม่ใช่
1556 Poison Toad Poisonous Toad 46 6,629 0 0 ไม่ตก ไม่ใช่
1557 Rotar Zairo Rotar Zairo 25 1,209 0 0 ไม่ตก ไม่ใช่
1558 Sandman Sandman 34 3,413 0 0 ไม่ตก ไม่ใช่
1559 Scorpion Scorpion 24 1,109 0 0 ไม่ตก ไม่ใช่
1560 Shinobi Shinobi 69 12,700 0 0 ไม่ตก ไม่ใช่
1561 Smokie Smokie 18 641 0 0 ไม่ตก ไม่ใช่
1562 Soldier Skeleton Soldier Skeleton 29 2,334 0 0 ไม่ตก ไม่ใช่
1563 Tengu Tengu 65 16,940 0 0 ไม่ตก ไม่ใช่
1564 Wicked Nymph Evil Nymph 63 16,029 0 0 ไม่ตก ไม่ใช่
1565 Wild Ginseng Hermit Plant 46 6,900 0 0 ไม่ตก ไม่ใช่
1566 Wraith Dead Wraith Dead 74 43,021 0 0 ไม่ตก ไม่ใช่
1567 Ancient Worm Ancient Worm 67 22,598 0 0 ไม่ตก ไม่ใช่
1568 Angeling Angeling 20 55,000 0 0 ไม่ตก ไม่ใช่
1569 Bloody Knight Bloody Knight 82 57,870 0 0 ไม่ตก ไม่ใช่
1570 Cramp Cramp 56 4,720 0 0 ไม่ตก ไม่ใช่
1571 Deviace Deviace 47 19,192 0 0 ไม่ตก ไม่ใช่
1572 Drops Drops 3 55 0 0 ไม่ตก ไม่ใช่
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 | 42 | 43 | 44 | 45 | 46 | 47 | 48 | 49 | 50 | 51 | 52 | 53 | 54