มอนสเตอร์

ค้นหา...

... ... ... ...

... ...

-

พบทั้งหมด [1080] จำนวนหน้า [54] แสดงจำนวนที่ [41-60]

รหัสมอนสเตอร์ ภาพ ชื่อเกาหลี ชื่ออังกฤษ เลเวล HP ค่าประสบการณ์ จ็อบค่าประสบการณ์ รหัสการ์ด เสริม
1048 Thief Bug Egg Thief Bug Egg 4 48 40 20 4012 ไม่ใช่
1049 Picky Picky 3 80 20 15 4008 ไม่ใช่
1050 Picky Picky 4 83 25 20 4011 ไม่ใช่
1051 Thief Bug Thief Bug 6 126 85 25 4016 ไม่ใช่
1052 Rocker Rocker 9 198 100 80 4021 ไม่ใช่
1053 Thief Bug Female Thief Bug Female 10 170 175 90 4026 ไม่ใช่
1054 Thief Bug Male Thief Bug Male 19 583 1,115 465 4050 ไม่ใช่
1055 Muka Muka 17 610 1,365 600 4036 ไม่ใช่
1056 Smokie Smokie 18 641 670 430 4044 ไม่ใช่
1057 Yoyo Yoyo 21 879 1,400 555 4051 ไม่ใช่
1058 Metaller Metaller 22 926 1,205 760 4057 ไม่ใช่
1059 MVP! Mistress MVP! Mistress 74 212,000 196,625 135,850 4132 ไม่ใช่
1060 Bigfoot Bigfoot 25 1,619 1,550 940 4074 ไม่ใช่
1061 Nightmare Nightmare 49 4,437 9,560 9,560 4127 ไม่ใช่
1062 Santa Poring Santa Poring 3 69 20 25 4005 ไม่ใช่
1063 Lunatic Lunatic 3 60 30 10 4006 ไม่ใช่
1064 Megalodon Megalodon 24 1,648 1,075 660 4067 ไม่ใช่
1065 Strouf Strouf 48 11,990 15,400 10,490 4111 ไม่ใช่
1066 Vadon Vadon 19 1,017 675 425 4049 ไม่ใช่
1067 Cornutus Cornutus 23 1,620 1,200 745 4061 ไม่ใช่
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 | 42 | 43 | 44 | 45 | 46 | 47 | 48 | 49 | 50 | 51 | 52 | 53 | 54