มอนสเตอร์

ค้นหา...

... ... ... ...

... ...

-

พบทั้งหมด [1080] จำนวนหน้า [54] แสดงจำนวนที่ [641-660]

รหัสมอนสเตอร์ ภาพ ชื่อเกาหลี ชื่ออังกฤษ เลเวล HP ค่าประสบการณ์ จ็อบค่าประสบการณ์ รหัสการ์ด เสริม
1673 Dimik Dimik 82 13,900 29,000 22,500 4370 ไม่ใช่
1674 Monemus Monemus 88 80,000 0 0 ไม่ตก ไม่ใช่
1675 Venatu Venatu 77 8,000 0 0 4369 ไม่ใช่
1676 Venatu Venatu 72 8,900 20,000 10,000 4369 ไม่ใช่
1677 Venatu Venatu 80 9,000 20,000 10,000 4369 ไม่ใช่
1678 Venatu Venatu 78 9,500 22,500 10,000 4369 ไม่ใช่
1679 Venatu Venatu 75 12,300 20,000 10,000 4369 ไม่ใช่
1680 Hill Wind Hill Wind 45 4,233 10,660 8,610 4345 ไม่ใช่
1681 Gemini-S58 Gemini-S58 72 57,870 110,120 47,210 4354 ไม่ใช่
1682 Removal Remover 55 10,289 19,155 6,390 4353 ไม่ใช่
1683 Photon Cannon Photon Cannon 46 7,000 0 0 ไม่ตก ไม่ใช่
1684 Archdam Archdam 57 11,000 0 0 ไม่ตก ไม่ใช่
1685 MVP! Vesper MVP! Vesper 97 640,700 1,000,000 500,000 4374 ไม่ใช่
1686 Orc Baby Orc Baby 21 912 1,100 1,100 4375 ไม่ใช่
1687 Green Iguana Grove 54 6,444 12,000 10,250 4377 ไม่ใช่
1688 MVP! Lady Tanee MVP! Lady Tanee 89 493,000 324,975 216,110 4376 ไม่ใช่
1689 Bacsojin White Lady 85 253,221 226,250 82,225 ไม่ตก ไม่ใช่
1690 Spring Rabbit Spring Rabbit 12 15 0 0 ไม่ตก ไม่ใช่
1691 Kraben Kraben 70 10,880 0 0 ไม่ตก ไม่ใช่
1692 Breeze Breeze 56 5,099 11,950 6,700 4390 ไม่ใช่
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 | 42 | 43 | 44 | 45 | 46 | 47 | 48 | 49 | 50 | 51 | 52 | 53 | 54