มอนสเตอร์

ค้นหา...

... ... ... ...

... ...

-

พบทั้งหมด [1080] จำนวนหน้า [54] แสดงจำนวนที่ [701-720]

รหัสมอนสเตอร์ ภาพ ชื่อเกาหลี ชื่ออังกฤษ เลเวล HP ค่าประสบการณ์ จ็อบค่าประสบการณ์ รหัสการ์ด เสริม
1733 Kiel Kiehl 90 523,000 182,500 117,025 ไม่ตก ไม่ใช่
1734 MVP! Kiel D-01 MVP! Kiel D-01 90 1,523,000 11,781,000 2,563,010 4403 ไม่ใช่
1735 Alicel Alicel 75 62,215 44,450 27,100 4401 ไม่ใช่
1736 Aliot Aliot 85 68,290 65,100 20,030 4402 ไม่ใช่
1737 Aliza Aliza 85 41,215 32,915 17,000 ไม่ตก ไม่ใช่
1738 Constant Constant 75 35,000 16,150 580 ไม่ตก ไม่ใช่
1739 Alicel Alicel 75 37,520 0 0 ไม่ตก ไม่ใช่
1740 Aliot Aliot 75 43,290 0 0 ไม่ตก ไม่ใช่
1741 Christmas Cookie Christmas Cookie 28 2,090 0 0 ไม่ตก ไม่ใช่
1742 Carat Carat 51 5,200 0 0 ไม่ตก ไม่ใช่
1743 Myst Case Myst Case 38 3,450 0 0 ไม่ตก ไม่ใช่
1744 Wild Rose Wild Rose 38 2,980 0 0 ไม่ตก ไม่ใช่
1745 Constant Constant 55 1,000 0 0 ไม่ตก ไม่ใช่
1746 Aliza Aliza 69 15,000 0 0 ไม่ตก ไม่ใช่
1747 Snake Boa 15 471 0 0 ไม่ตก ไม่ใช่
1748 Anacondaq Anacondaq 23 1,109 0 0 ไม่ตก ไม่ใช่
1749 Medusa Medusa 79 22,408 0 0 ไม่ตก ไม่ใช่
1750 Red Plant Red Plant 1 100 0 0 ไม่ตก ไม่ใช่
1751 MVP! Valkyrie Randgris MVP! Valkyrie Randgris 99 3,567,200 14,274,500 15,572,600 4407 ไม่ใช่
1752 Skogul Skogul 70 87,544 138,100 50 4404 ไม่ใช่
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 | 42 | 43 | 44 | 45 | 46 | 47 | 48 | 49 | 50 | 51 | 52 | 53 | 54