มอนสเตอร์

ค้นหา...

... ... ... ...

... ...

-

พบทั้งหมด [1080] จำนวนหน้า [54] แสดงจำนวนที่ [741-760]

รหัสมอนสเตอร์ ภาพ ชื่อเกาหลี ชื่ออังกฤษ เลเวล HP ค่าประสบการณ์ จ็อบค่าประสบการณ์ รหัสการ์ด เสริม
1773 Hodremlin Hodremlin 61 12,180 33,910 10,110 4413 ไม่ใช่
1774 Seeker Seeker 65 10,090 28,355 21,390 4414 ไม่ใช่
1775 Snowier Snowier 60 19,230 29,410 13,495 4415 ไม่ใช่
1776 Siroma Siroma 42 8,888 11,150 5,025 4416 ไม่ใช่
1777 Ice Titan Ice Titan 60 38,200 69,360 39,640 4417 ไม่ใช่
1778 Gazeti Gazeti 55 12,300 28,790 10,375 4418 ไม่ใช่
1779 MVP! Ktullanux MVP! Ktullanux 98 4,417,000 13,600,250 5,600,100 4419 ไม่ใช่
1780 Muscipular Muscipular 57 4,332 8,530 8,530 4420 ไม่ใช่
1781 Drosera Drosera 46 7,221 13,060 5,110 4421 ไม่ใช่
1782 Roween Roween 31 5,716 8,345 6,330 4422 ไม่ใช่
1783 Galion Galion 44 32,240 50,100 16,840 4423 ไม่ใช่
1784 Stapo Stapo 23 666 1,660 1,105 4424 ไม่ใช่
1785 MVP! Atroce MVP! Atroce 82 1,008,420 1,477,750 594,475 4425 ไม่ใช่
1786 Agav Agav 73 25,620 0 0 ไม่ตก ไม่ใช่
1787 Echio Echio 69 36,900 0 0 ไม่ตก ไม่ใช่
1788 Ice Titan Ice Titan 60 32,900 0 0 ไม่ตก ไม่ใช่
1789 Iceicle Iceicle 38 10 25 25 7066 ไม่ใช่
1790 Rafflesia Rafflesia 17 1,333 0 0 ไม่ตก ไม่ใช่
1791 Galion Galion 44 32,240 0 0 ไม่ตก ไม่ใช่
1792 Soccer Ball Soccer Ball 1 1,000 0 0 ไม่ตก ไม่ใช่
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 | 42 | 43 | 44 | 45 | 46 | 47 | 48 | 49 | 50 | 51 | 52 | 53 | 54