มอนสเตอร์

ค้นหา...

... ... ... ...

... ...

-

พบทั้งหมด [1080] จำนวนหน้า [54] แสดงจำนวนที่ [761-780]

รหัสมอนสเตอร์ ภาพ ชื่อเกาหลี ชื่ออังกฤษ เลเวล HP ค่าประสบการณ์ จ็อบค่าประสบการณ์ รหัสการ์ด เสริม
1793 Megalith Megalith 45 5,300 0 0 ไม่ตก ไม่ใช่
1794 Roween Roween 31 5,716 0 0 ไม่ตก ไม่ใช่
1795 Bloody Knight Bloody Knight 82 800,000 0 0 ไม่ตก ไม่ใช่
1796 Aunoe Aunoe 62 21,297 20,510 20,510 ไม่ตก ไม่ใช่
1797 Fanat Fanat 62 21,297 20,510 20,510 ไม่ตก ไม่ใช่
1798 Treasure Chest Treasure Chest 99 0 0 0 ไม่ตก ไม่ใช่
1799 Lord Knight Seyren Lord Knight Seyren 99 347,590 90,000 50,000 ไม่ตก ไม่ใช่
1800 Assassin Cross Eremes Assassin Cross Eremes 99 211,230 90,000 50,000 ไม่ตก ไม่ใช่
1801 Whitesmith Harword Mastersmith Howard 99 310,000 90,000 50,000 ไม่ตก ไม่ใช่
1802 High Priest Magaleta High Priest Margaretha 99 182,910 90,000 50,000 ไม่ตก ไม่ใช่
1803 Sniper Shecil Sniper Cecil 99 209,000 90,000 50,000 ไม่ตก ไม่ใช่
1804 High Wizard Katrinn High Wizard Kathryne 99 189,920 90,000 50,000 ไม่ตก ไม่ใช่
1805 Lord Knight Seyren Lord Knight Seyren 99 1,647,590 24,178,000 7,849,850 ไม่ตก ไม่ใช่
1806 Assassin Cross Eremes Assassin Cross Eremes 99 1,411,230 20,417,000 7,961,900 ไม่ตก ไม่ใช่
1807 Whitesmith Harword Mastersmith Howard 99 1,460,000 20,011,700 7,105,000 ไม่ตก ไม่ใช่
1808 High Priest Magaleta High Priest Margaretha 99 1,092,910 21,285,000 6,594,000 ไม่ตก ไม่ใช่
1809 Sniper Shecil Sniper Cecil 99 1,349,000 20,465,000 7,630,000 ไม่ตก ไม่ใช่
1810 High Wizard Katrinn High Wizard Kathryne 99 1,069,920 20,041,000 8,183,500 ไม่ตก ไม่ใช่
1811 Smokie Bandit 18 641 0 0 ไม่ตก ไม่ใช่
1812 Lude Delightful Lude 99 15 0 0 ไม่ตก ไม่ใช่
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 | 42 | 43 | 44 | 45 | 46 | 47 | 48 | 49 | 50 | 51 | 52 | 53 | 54