มอนสเตอร์

ค้นหา...

... ... ... ...

... ...

-

พบทั้งหมด [1080] จำนวนหน้า [54] แสดงจำนวนที่ [841-860]

รหัสมอนสเตอร์ ภาพ ชื่อเกาหลี ชื่ออังกฤษ เลเวล HP ค่าประสบการณ์ จ็อบค่าประสบการณ์ รหัสการ์ด เสริม
1873 Beelzebub Beelzebub 98 6,666,666 0 0 ไม่ตก ไม่ใช่
1874 MVP! Beelzebub MVP! Beelzebub 98 6,666,666 33,333,330 33,333,330 4145 ไม่ใช่
1875 Tristan III Dead King 80 43,000 5 5 ไม่ตก ไม่ใช่
1876 Lord of the Dead Lord of the Dead 99 99,000,000 656,715 216,725 ไม่ตก ไม่ใช่
1877 Crystal Crystal 1 15 0 0 ไม่ตก ไม่ใช่
1878 Shining Plant Shining Plant 1 20 0 0 ไม่ตก ไม่ใช่
1879 Eclipse Pet Eclipse 6 1,800 0 0 ไม่ตก ไม่ใช่
1880 Wood Goblin Wood Goblin 42 6,982 11,005 7,760 ไม่ตก ไม่ใช่
1881 Les Les 39 3,080 7,605 4,560 ไม่ตก ไม่ใช่
1882 Baba Yaga Baba Yaga 49 7,444 12,915 12,915 ไม่ตก ไม่ใช่
1883 Uzhas Uzhas 61 13,707 20,010 15,015 ไม่ตก ไม่ใช่
1884 Mavka Mavka 63 19,200 41,505 31,765 ไม่ตก ไม่ใช่
1885 MVP! Gopinich MVP! Gopinich 85 299,321 226,250 82,225 ไม่ตก ไม่ใช่
1886 Mavka Mavka 63 19,200 0 0 ไม่ตก ไม่ใช่
1887 Freezer Freezer 72 8,636 0 0 ไม่ตก ไม่ใช่
1888 Garm Baby Baby Hatii 61 15,199 500 500 ไม่ตก ไม่ใช่
1889 Marozka's Guard Marozka's Guard 73 100,000 5,000 5,000 ไม่ตก ไม่ใช่
1890 The Immortal Koshei The Immortal Koshei 85 299,321 5,000 5,000 ไม่ตก ไม่ใช่
1891 Valkyrie Valkyrie 99 1,567,200 0 0 ไม่ตก ไม่ใช่
1892 Lolo Ruri Lolo Ruri 71 23,470 0 0 ไม่ตก ไม่ใช่
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 | 42 | 43 | 44 | 45 | 46 | 47 | 48 | 49 | 50 | 51 | 52 | 53 | 54