มอนสเตอร์

ค้นหา...

... ... ... ...

... ...

-

พบทั้งหมด [1080] จำนวนหน้า [54] แสดงจำนวนที่ [861-880]

รหัสมอนสเตอร์ ภาพ ชื่อเกาหลี ชื่ออังกฤษ เลเวล HP ค่าประสบการณ์ จ็อบค่าประสบการณ์ รหัสการ์ด เสริม
1893 Knight of the Abyss Abysmal Knight 79 36,140 0 0 ไม่ตก ไม่ใช่
1894 Pouring Pouring 50 100,000 0 0 ไม่ตก ไม่ใช่
1895 Seyren Seyren Windsor 91 88,402 0 0 ไม่ตก ไม่ใช่
1896 Katrinn Kathryne Keyron 92 47,280 0 0 ไม่ตก ไม่ใช่
1897 Baphomet Baphomet 81 668,000 0 0 ไม่ตก ไม่ใช่
1898 Zombie Zombie 12 434 0 0 ไม่ตก ไม่ใช่
1899 Sword Guardian Sword Guardian 86 152,533 0 0 ไม่ตก ไม่ใช่
1901 Condor Condor 5 8,000 500 500 ไม่ตก ไม่ใช่
1902 Treasure Box Treasure Box 99 49 0 0 ไม่ตก ไม่ใช่
1903 Treasure Box Treasure Box 99 49 0 0 ไม่ตก ไม่ใช่
1904 Bomb Poring Bomb Poring 28 1,000,000 2,305 1,420 ไม่ตก ไม่ใช่
1905 Barricade Barricade 98 600,000 0 0 ไม่ตก ไม่ใช่
1906 Barricade Barricade 98 150 0 0 ไม่ตก ไม่ใช่
1907 Guardian Stone Guardian Stone 90 120,000 0 0 ไม่ตก ไม่ใช่
1908 Guardian Stone Guardian Stone 90 120,000 0 0 ไม่ตก ไม่ใช่
1909 Food Storage Food Storage 90 250 0 0 ไม่ตก ไม่ใช่
1910 Food Depot Food Depot 90 250 0 0 ไม่ตก ไม่ใช่
1911 Neutrality Flag Neutrality Flag 90 150 0 0 ไม่ตก ไม่ใช่
1912 Lion Flag Lion Flag 90 150 0 0 ไม่ตก ไม่ใช่
1913 Eagle Flag Eagle Flag 90 150 0 0 ไม่ตก ไม่ใช่
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 | 42 | 43 | 44 | 45 | 46 | 47 | 48 | 49 | 50 | 51 | 52 | 53 | 54