มอนสเตอร์

ค้นหา...

... ... ... ...

... ...

-

พบทั้งหมด [1080] จำนวนหน้า [54] แสดงจำนวนที่ [881-900]

รหัสมอนสเตอร์ ภาพ ชื่อเกาหลี ชื่ออังกฤษ เลเวล HP ค่าประสบการณ์ จ็อบค่าประสบการณ์ รหัสการ์ด เสริม
1914 Blue Crystal Blue Crystal 90 250 0 0 ไม่ตก ไม่ใช่
1915 Pink Crystal Pink Crystal 90 250 0 0 ไม่ตก ไม่ใช่
1916 Satan Morroc Satan Morroc 99 8,388,607 33,500,000 22,500,000 ไม่ตก ไม่ใช่
1917 MVP! Wounded Morroc MVP! Wounded Morroc 99 8,388,607 18,000,000 15,000,000 ไม่ตก ไม่ใช่
1918 Incarnation of Morroc Incarnation of Morroc 97 190,000 305,000 700,000 ไม่ตก ไม่ใช่
1919 Incarnation of Morroc Incarnation of Morroc 97 190,000 325,000 600,000 ไม่ตก ไม่ใช่
1920 Incarnation of Morroc Incarnation of Morroc 96 143,000 250,000 400,000 ไม่ตก ไม่ใช่
1921 Incarnation of Morroc Incarnation of Morroc 98 150,000 255,000 350,000 ไม่ตก ไม่ใช่
1922 Incarnation of Morroc Incarnation of Morroc 97 1,200,000 0 0 ไม่ตก ไม่ใช่
1923 Incarnation of Morroc Incarnation of Morroc 97 1,200,000 0 0 ไม่ตก ไม่ใช่
1924 Incarnation of Morroc Incarnation of Morroc 96 1,200,000 0 0 ไม่ตก ไม่ใช่
1925 Incarnation of Morroc Incarnation of Morroc 98 1,200,000 0 0 ไม่ตก ไม่ใช่
1926 Jakk Jakk 38 300 0 0 ไม่ตก ไม่ใช่
1927 Whisper Whisper 34 100 0 0 ไม่ตก ไม่ใช่
1928 Deviruchi Deviruchi 46 500 0 0 ไม่ตก ไม่ใช่
1929 Great Demon Baphomet Great Demon Baphomet 98 4,520,000 22,600,000 12,600,000 4147 ไม่ใช่
1930 Piamette Piamette 90 3,000,000 0 0 ไม่ตก ไม่ใช่
1931 Wish Maiden Wish Maiden 98 3,567,200 0 0 ไม่ตก ไม่ใช่
1932 Garden Keeper Garden Keeper 80 100 0 0 ไม่ตก ไม่ใช่
1933 Garden Watcher Garden Watcher 81 300,000 0 0 ไม่ตก ไม่ใช่
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 | 42 | 43 | 44 | 45 | 46 | 47 | 48 | 49 | 50 | 51 | 52 | 53 | 54