มอนสเตอร์

ค้นหา...

... ... ... ...

... ...

-

พบทั้งหมด [1080] จำนวนหน้า [54] แสดงจำนวนที่ [921-940]

รหัสมอนสเตอร์ ภาพ ชื่อเกาหลี ชื่ออังกฤษ เลเวล HP ค่าประสบการณ์ จ็อบค่าประสบการณ์ รหัสการ์ด เสริม
1954 Crystal Crystal 1 15 0 0 7620 ไม่ใช่
1955 Treasure Chest Treasure Chest 99 0 0 0 ไม่ตก ไม่ใช่
1956 Naght Sieger Naght Sieger 99 8,000,000 20,000,000 10,000,000 ไม่ตก ไม่ใช่
1957 Entweihen Crothen Entweihen Crothen 90 5,400,000 13,500,000 6,750,000 4451 ไม่ใช่
1958 Thorny Skeleton Thorny Skeleton 89 5,400,000 0 0 ไม่ตก ไม่ใช่
1959 Thorn of Recovery Thorn of Recovery 89 350,000 0 0 ไม่ตก ไม่ใช่
1960 Thorn of Magic Thorn of Magic 89 5,400,000 0 0 ไม่ตก ไม่ใช่
1961 Thorn of Purification Thorn of Purification 89 5,400,000 0 0 ไม่ตก ไม่ใช่
1962 Christmas Thief Christmas Thief 10 15 0 0 ไม่ตก ไม่ใช่
1963 New Year Doll New Year Doll 49 23,900 11,980 4,965 ไม่ตก ไม่ใช่
1964 Nightmare Nightmare 30 2,000 2,560 1,935 ไม่ตก ไม่ใช่
1965 Wild Rose Wild Rose 38 4,000 0 0 ไม่ตก ไม่ใช่
1966 Doppelganger Doppelganger 72 7,800 0 0 ไม่ตก ไม่ใช่
1967 Ygnizem Egnigem Cenia 79 7,800 0 0 ไม่ตก ไม่ใช่
1968 Strouf Strouf 48 11,990 30,800 20,980 4111 ไม่ใช่
1969 Marc Marc 36 6,900 9,880 6,250 4105 ไม่ใช่
1970 Obeune Obeune 31 3,952 6,440 4,070 4093 ไม่ใช่
1971 Vadon Vadon 19 1,017 1,350 850 4049 ไม่ใช่
1972 Marina Marina 21 2,087 2,180 1,400 4055 ไม่ใช่
1973 Poring Poring 1 50 10 5 ไม่ตก ไม่ใช่
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 | 42 | 43 | 44 | 45 | 46 | 47 | 48 | 49 | 50 | 51 | 52 | 53 | 54