มอนสเตอร์

ค้นหา...

... ... ... ...

... ...

-

พบทั้งหมด [1080] จำนวนหน้า [54] แสดงจำนวนที่ [981-1000]

รหัสมอนสเตอร์ ภาพ ชื่อเกาหลี ชื่ออังกฤษ เลเวล HP ค่าประสบการณ์ จ็อบค่าประสบการณ์ รหัสการ์ด เสริม
2026 Runaway Dandelion Member Runaway Dandelion Member 90 552,000 250,000 125,000 902 ไม่ใช่
2027 Dark Shadow Dark Shadow 1 10 150,000 500,000 ไม่ตก ไม่ใช่
2028 MVP! Barricade MVP! Barricade 99 5,000 10,000,000 500,000 ไม่ตก ไม่ใช่
2029 Boss Event Day Boss Event Day 99 10,000,000 2,500,000 500,000 ไม่ตก ไม่ใช่
2030 Hiden Priest Hiden Priest 90 240,000 0 0 ไม่ตก ไม่ใช่
2031 Dandelion Dandelion 80 120,000 0 0 ไม่ตก ไม่ใช่
2042 Silver Sniper Silver Sniper 100 4,500 0 0 ไม่ตก ไม่ใช่
2043 Magic Decoy Magic Decoy 100 2,500 0 0 ไม่ตก ไม่ใช่
2044 Magic Decoy Magic Decoy 100 2,500 0 0 ไม่ตก ไม่ใช่
2045 Magic Decoy Magic Decoy 100 2,500 0 0 ไม่ตก ไม่ใช่
2046 Magic Decoy Magic Decoy 100 2,500 0 0 ไม่ตก ไม่ใช่
2047 Naga Naga 99 46,708 0 0 ไม่ตก ไม่ใช่
2049 Bradium Golem Bradium Golem 99 45,200 0 0 ไม่ตก ไม่ใช่
2057 Cramp Cramp 1 50 0 0 ไม่ตก ไม่ใช่
2068 MVP! Boitata MVP! Boitata 93 1,283,990 371,440 389,750 ไม่ตก ไม่ใช่
2069 Iara Iara 79 5,890 5,350 4,450 ไม่ตก ไม่ใช่
2070 Piranha Piranha 75 4,522 4,495 5,115 ไม่ตก ไม่ใช่
2071 Headless Mule Headless Mule 80 6,620 5,055 5,600 ไม่ตก ไม่ใช่
2072 Jaguar Jaguar 71 3,914 3,600 2,560 ไม่ตก ไม่ใช่
2073 Toucan Toucan 70 3,640 3,295 2,720 ไม่ตก ไม่ใช่
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 | 42 | 43 | 44 | 45 | 46 | 47 | 48 | 49 | 50 | 51 | 52 | 53 | 54