มอนสเตอร์

ค้นหา...

... ... ... ...

... ...

-

พบทั้งหมด [1080] จำนวนหน้า [54] แสดงจำนวนที่ [1021-1040]

รหัสมอนสเตอร์ ภาพ ชื่อเกาหลี ชื่ออังกฤษ เลเวล HP ค่าประสบการณ์ จ็อบค่าประสบการณ์ รหัสการ์ด เสริม
2204 Sedora Sedora 95 32,050 9,265 8,695 ไม่ตก ไม่ใช่
2206 Kraken Leg Kraken Tentacle 124 39,190 0 0 ไม่ตก ไม่ใช่
2308 Zanzou Zanzou 1 50 0 0 ไม่ตก ไม่ใช่
2309 Bungisngis Bungisngis 121 75,513 74,700 73,250 ไม่ตก ไม่ใช่
2310 Engkanto Engkanto 125 73,948 73,615 72,735 ไม่ตก ไม่ใช่
2311 Manananggal Manananggal 107 70,451 72,075 72,050 ไม่ตก ไม่ใช่
2312 Mangkukulam Mangkukulam 110 70,151 72,585 71,755 ไม่ตก ไม่ใช่
2313 Tikbalang Tikbalang 115 72,131 73,780 71,755 ไม่ตก ไม่ใช่
2314 Tiyanak Tiyanak 105 77,146 71,570 70,505 ไม่ตก ไม่ใช่
2315 Wakwak Wakwak 111 70,012 71,870 71,270 ไม่ตก ไม่ใช่
2316 Jejeling Jejeling 100 60,247 49,005 48,705 ไม่ตก ไม่ใช่
2337 Hidden Mob Monster 98 10,000 0 0 ไม่ตก ไม่ใช่
2464 Corrupted Steward Corrupted Steward 98 67,800 2,000 2,000 ไม่ตก ไม่ใช่
2465 Corrupted Monk Corrupted Monk 98 50,084 2,000 2,000 ไม่ตก ไม่ใช่
2466 Grand Chamberlain in pain Grand Chamberlain in pain 98 62,430 2,000 2,000 ไม่ตก ไม่ใช่
2467 Maggot Maggot 98 32,324 440 520 ไม่ตก ไม่ใช่
2468 Corrupted Palace Guard Corrupted Palace Guard 98 55,224 2,000 2,000 ไม่ตก ไม่ใช่
2469 Wandering Archer Wandering Archer 98 43,311 2,000 2,000 ไม่ตก ไม่ใช่
2470 Corrupted Knight of Abyss Corrupted Abysmal Knight 98 55,000 2,000 2,000 ไม่ตก ไม่ใช่
2471 Suffering Khalitzburg Suffering Khalitzburg 98 43,370 2,000 2,000 ไม่ตก ไม่ใช่
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 | 42 | 43 | 44 | 45 | 46 | 47 | 48 | 49 | 50 | 51 | 52 | 53 | 54