มอนสเตอร์

ค้นหา...

... ... ... ...

... ...

-

พบทั้งหมด [1080] จำนวนหน้า [54] แสดงจำนวนที่ [141-160]

รหัสมอนสเตอร์ ภาพ ชื่อเกาหลี ชื่ออังกฤษ เลเวล HP ค่าประสบการณ์ จ็อบค่าประสบการณ์ รหัสการ์ด เสริม
1151 Myst Myst 38 3,745 6,955 3,440 4108 ไม่ใช่
1152 Orc Skeleton Orc Skeleton 28 2,278 1,575 970 4085 ไม่ใช่
1153 Orc Zombie Orc Zombie 24 1,568 980 600 4071 ไม่ใช่
1154 Pasana Pasana 61 8,289 20,435 10,675 4099 ไม่ใช่
1155 Petite Petite 44 6,881 8,385 5,170 4118 ไม่ใช่
1156 Petite Petite 45 5,747 8,790 5,375 4120 ไม่ใช่
1157 MVP! Pharaoh MVP! Pharaoh 93 445,997 574,950 209,495 4148 ไม่ใช่
1158 Phen Phen 26 3,347 1,785 1,130 4077 ไม่ใช่
1159 MVP! Phreeoni MVP! Phreeoni 69 188,000 160,875 82,225 4121 ไม่ใช่
1160 Piere Piere 18 733 610 390 4043 ไม่ใช่
1161 Plankton Plankton 10 354 115 90 4024 ไม่ใช่
1162 Rafflesia Rafflesia 17 1,333 1,665 1,665 4083 ไม่ใช่
1163 Raydric Raydric 52 8,613 17,050 8,975 4133 ไม่ใช่
1164 Requiem Requiem 35 3,089 4,000 2,290 4104 ไม่ใช่
1165 Sandman Sandman 34 3,413 4,050 2,460 4101 ไม่ใช่
1166 Savage Savage 26 2,092 2,605 1,240 4078 ไม่ใช่
1167 Savage Babe Savage Babe 7 182 70 60 4017 ไม่ใช่
1169 Skeleton Worker Skeleton Worker 30 2,872 1,985 1,200 4092 ไม่ใช่
1170 Sohee Sohee 33 5,628 3,695 2,275 4100 ไม่ใช่
1174 Stainer Stainer 16 538 525 350 4039 ไม่ใช่
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 | 42 | 43 | 44 | 45 | 46 | 47 | 48 | 49 | 50 | 51 | 52 | 53 | 54