มอนสเตอร์

ค้นหา...

... ... ... ...

... ...

-

พบทั้งหมด [1080] จำนวนหน้า [54] แสดงจำนวนที่ [161-180]

รหัสมอนสเตอร์ ภาพ ชื่อเกาหลี ชื่ออังกฤษ เลเวล HP ค่าประสบการณ์ จ็อบค่าประสบการณ์ รหัสการ์ด เสริม
1175 Tarou Tarou 11 284 285 140 4028 ไม่ใช่
1176 Vitata Vitata 20 894 815 505 4053 ไม่ใช่
1177 Zenorc Zenorc 31 2,585 4,835 2,035 4096 ไม่ใช่
1178 Zerom Zerom 23 1,109 1,200 745 4064 ไม่ใช่
1179 Whisper Whisper 34 1,796 2,955 2,995 4102 ไม่ใช่
1180 Nine Tail Nine Tail 51 7,766 14,060 4,125 4159 ไม่ใช่
1182 Thief Mushroom Thief Mushroom 1 15 0 0 ไม่ตก ไม่ใช่
1183 Chonchon Chonchon 4 67 25 20 4009 ไม่ใช่
1184 Fabre Fabre 1 30 5 0 ไม่ตก ไม่ใช่
1185 Whisper Whisper 34 1,796 2,685 2,725 ไม่ตก ไม่ใช่
1186 Giant Whisper Giant Whisper 34 5,040 2,685 2,725 4303 ไม่ใช่
1187 Switch Switch 1 2 5 5 ไม่ตก ไม่ใช่
1188 Bongun Bongun 32 3,520 2,120 1,210 4212 ไม่ใช่
1189 Orc Archer Orc Archer 49 7,440 8,645 8,935 4256 ไม่ใช่
1190 MVP! Orc Lord MVP! Orc Lord 74 783,000 311,025 42,900 4135 ไม่ใช่
1191 Mimic Mimic 51 6,120 825 825 4205 ไม่ใช่
1192 Wraith Wraith 53 10,999 10,995 5,495 4190 ไม่ใช่
1193 Alarm Alarm 58 10,647 19,935 11,500 4244 ไม่ใช่
1194 Arclouse Arclouze 59 6,075 4,300 5,000 4240 ไม่ใช่
1195 Rideword Rideword 59 11,638 10,035 15,530 4185 ไม่ใช่
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 | 42 | 43 | 44 | 45 | 46 | 47 | 48 | 49 | 50 | 51 | 52 | 53 | 54