กำลังดู NPC

ald014r

ชื่อ ald014r
แผนที่ alde_dun03
ตำแหน่ง 130,125 ประเภท NPC