กำลังดู NPC

ald022r

ชื่อ ald022r
แผนที่ alde_dun04
ตำแหน่ง 80,34 ประเภท NPC