กำลังดู NPC

clt006r

ชื่อ clt006r
แผนที่ c_tower2
ตำแหน่ง 13,288 ประเภท NPC