กำลังดู NPC

clt007r

ชื่อ clt007r
แผนที่ c_tower2
ตำแหน่ง 223,267 ประเภท NPC