รายการ NPC

พบทั้งหมด [38] จำนวนหน้า [2] แสดงจำนวนที่ [21-38]

1 | 2
ชื่อ NPC แผนที่ ตำแหน่ง ประเภท
clt014r c_tower3 163,252 NPC
clt015r c_tower3 240,7 NPC
clt016r c_tower3 252,24 NPC
clt027r c_tower4 75,156 NPC
clt028r c_tower4 68,79 NPC
clt029r c_tower4 142,151 NPC
clt030r c_tower4 151,96 NPC
clt031r c_tower4 189,40 NPC
payd04r pay_dun03 127,62 NPC
No Name prt_maze03 58,194 NPC
No Name prt_maze03 74,74 NPC
No Name prt_maze03 139,45 NPC
No Name prt_maze03 154,22 NPC
gl18-2 gl_prison 10,70 NPC
mocf016 moc_fild04 219,327 NPC
mocf017 moc_fild15 258,253 NPC
aldg408r aldeg_cas04 132,231 NPC
No Name sec_in02 79,180 NPC
1 | 2